Obnovený provoz

Vážení přátelé, dovoluji si Vám oznámit, že dnem 11.května 2020 se otevírají Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. pro všechny indikace k následné rehabilitační péči bez omezení.

Přijímáme již také pacienty tzv. „překladové“ po velkých chirurgických výkonech.Při organizaci provozu lázní dodržujeme pravidla stanovena Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 24.4.2020. Pro více informací je možné kontaktovat rezervační oddělení 374615512 /511.Pro komunikaci o překladech pacientů po výkonech přímo z nemocnice lze kontaktovat hlavní sestru mgr. Hanu Reissovou tel.č.374 615 559, mobil 724 544 628. Těšíme se na další spolupráci V úctě Mgr. Dana Jurásková, MBA, PhD Ředitelka společnosti